Drebest - Tạo và kháng Google Merchant Center (GMC)

Tạo và kháng Google Merchant Center

GMC

Ưu điểm

Google Merchant Center

Tính chính xác

Cập nhật và cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm

Khách hàng chất lượng

Tiếp cận khách hàng tiềm năng dễ dàng hơn

Mạng lưới rộng rãi

Toàn cầu hóa việc bán sản phẩm

Nguồn tài khoản uy tín

Tài khoản tạo theo quốc gia

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

DREBEST HIỆN ĐANG CUNG CẤP

WordPress Woocommerce

 • Đơn giá 
  + Drebest hướng dẫn khách hàng fix web : $600
  + Drebest fix web : $1800
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 2-8 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) :15 ngày
 • Đơn giá :
  + Drebest hướng dẫn khách hàng fix web : $1200
  + Drebest fix web : $3600
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 8-16 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : Không bảo hành
 • Đơn giá : (GMC chưa kháng bao giờ)
  + Drebest hướng dẫn khách hàng fix web : 700$
  + Drebest fix web : 2100$
 • Đơn giá : (GMC từng kháng 1 lần)
  + Drebest hướng dẫn khách hàng fix web : 1170$
  + Drebest fix web : 3510$
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 4-10 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) 15 ngày
 • Đơn giá (GMC chưa kháng bao giờ) :
  + Drebest hướng dẫn khách háng sửa web : $1,400
  + Drebest sửa web : $4200
 • Đơn giá (GMC từng kháng 1 lần)
  + Drebest hướng dấn khách hàng sửa web : $2100
  + Drebest fix web : $4200
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 8-16 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : Không bảo hành

Shopify, Shopbase, ...

 • Đơn giá : $700
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 2-8 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : 15 ngày
 • Đơn giá : $100
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 2 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : không bảo hành
 • Đơn giá : $1400
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 8-16 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : không bảo hành
 • Đơn giá
  + GMC chưa kháng bao giờ : $800
  + GMC từng kháng 1 lần : $1500
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 4-10 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : 15 ngày
 • Đơn giá
  + GMC chưa kháng bao giờ : $1600
  + GMC từng kháng 1 lần : $3000
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 8-16 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : không bảo hành

Kháng Ads Acc

 • Đơn giá : $25
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 1-3 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : Không bảo hành
 • Đơn giá : $50
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 1-3 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : Không bảo hành
 • Đơn giá : $350
 • Thời gian xử lý (ngày làm việc) : 1-3 ngày
 • Thời gian Google duyệt : Lên đến 20 ngày
 • Bảo hành (ngày) : Không bảo hành

FAQ

Các câu hỏi thường gặp

– Các platform không sửa địa chỉ, số điện thoại như Teechip sẽ không nhận

– Domain từng chạy VPCS thì vẫn nhận nhưng phí cao hơn

– Khách hàng cần có Fanpage FB (1-2k like) trùng tên với website, có gắn địa chỉ website trên fanpage

– Khách hàng tạo website trước, bổ sung các phần thông tin liên quan đến chính sách của khách hàng (chính sách về giao hàng, hoàn hàng, bồi hoàn và danh mục giới thiệu), sau đó bàn giao để Drebest xử lý tiếp thì sẽ nhanh hơn

Chi tiết thời gian bảo hành :

tiny.cc/GMCrate

Điều khoản bảo hành GMC Reactive của Drebest như sau:

1. Khách hàng phải giữ nguyên những gì Drebest đã chỉnh sửa trên website, không được sửa lại.

2. Những gì Drebest yêu cầu KH sửa trên web, khách hàng cần phải làm theo.

3. Không được lên SP VPCS hoặc update SP VPCS lên data feed. Drebest không có trách nhiệm bảo hành nếu khách hàng vi phạm các điều khoản trên trong vòng 15 ngày kể từ khi GMC Reactive

Nếu không kháng được GMC về thì Drebest sẽ tạo mới 1 GMC xong kháng Reactive cho khách hàng luôn

Drebest kháng theo yêu cầu của KH, trừ các platform không sửa được thông tin về SĐT & Địa chỉ

Chú ý

 • Các chương trình giảm giá, khuyến mãi có thể kết thúc sớm do hết hạn hoặc đạt đủ số lượng KH đăng ký của chương trình
 • Trường hợp không hoàn thành dịch vụ đã cam kết, Drebest sẽ refund 100% số tiền đã đóng của dịch vụ đó cho khách hàng
 • Trong thời gian bảo hành, website/ domain không được chạy SP VPCS
 • Thời gian xử lý bắt đầu được tính kể từ khi KH bàn giao đầy đủ thông tin cho Drebest

   

Drebest Support

Drebest Support

Typically replies within an hour

I will be back soon

Drebest Support

Hi there 👋
How can I help you?

 

Messenger